TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Teknologi Pengajaran
Home
Teknologi Pendidikan oleh Benni I
APA ITU SIKADU???? By M Taufiq H
profil's anggota
About UNNES by Nurohman
Pengertian Teknologi Pendidikan By DANANG
peningkatan kualitas guru
Sejarah perkembangan definisi Teknologi Pendidikan By DANANG
MODEL PEMBELAJARAN
Komputer dan pendidikan
kurtekdik by Nurohman
Pelatihan Internet by Nurohman
phising by M Akris L

Oleh Benni Irawan 1102406049

Teknologi pendidikan mempunyai maksud saling berjalan dengan setengah konsep dan sejarah. Ada juga yang terikat kepada teori psikologi atau falsafah dengan orientasi saintifik yang tertentu. Sesetengah pakar pendidik menganggap teknologi pendidikan sebagai cabang kepada teori dan praktis pendidikan yang berkenaan dengan reka bentuk dan penggunaan mesej yang mengawal proses pembelajara (Ely, 1968). Ely (1983) mengasingkan dan membezakan antara alatan dan perkakasan atau teknologi pendidikan sains fizikal dan sains tingkahlaku sebagai proses untuk mendapatkan pengetahuan, kemahiran dan hasil, sebagai alatan dan bahan yang digunakan dalam proses.

Sementara itu, Gagne (1987) melihatnya sebagai "satu pengetahuan sistematik yang berasal daripada penyelidikan sainstifk" dan "bukan sebagai mesin atau bahan yang digunakan untuk persembahan pengajaran seperti projektor, filem, paparan skrin, dan program komputer.

Heinich, et.al. (1989) mengadaptasikan definisi daripada John Kenneth Galbraith yang telah mendefinisikan teknologi pengajaran sebagai "aplikasi pengetahuan saintifik tentang pembelajaran manusia kepada tugasan praktis sesuatu pengajaran dan pembelajaran.

Enter supporting content here

da.jpg